Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Arxis Architecture + Construction ιδρύθηκε το 2003 από τον Γιώργο Δαβιλά Αρχιτέκτονα Μηχανικό και την Αφροδίτη Καμπόλη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. με αντικείμενο την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό μητρώου 15182 και διαθέτει Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.

H Εταιρεία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Μηχανικού όπως: εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών  λειτουργίας καταστημάτων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων.

Οι τομείς δραστηριότητας μας επεκτείνονται στις κατασκευές και ανακαινίσεις κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις υπαρχόντων κτιρίων και γενικά κάθε κατασκευαστική εργασία που αφορά ιδιωτικά οικοδομικά έργα.


© Arxis. All rights reserved.
Powered by Pyro Graphics.