ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχεδιάζουμε με σύγχρονες μεθόδους, εφαρμόζουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία των Μηχανικών μας, παραδίδουμε ολοκληρωμένες μελέτες. Οι υπηρεσίες Μηχανικού περιλαμβάνουν: Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων-Βεβαιώσεις Μηχανικού, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων, Αρχιτεκτονικές Μελέτες Χώρων, Interior Design, Αποτυπώσεις Χώρων, Επιμετρήσεις, Τοπογραφικές Μελέτες.


© Arxis. All rights reserved.
Powered by Pyro Graphics.