Υπηρεσίες

Η Arxis Constructions διαθέτει Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων με ειδίκευση στην Μελέτη και Κατασκευή Ιδιωτικών έργων.

Έχουμε την γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε ζήτημα που αφορά την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών έργων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

Βεβαίωση μηχανικού

vevaiosi

H Arxis Constructions στελεχώνεται από άρτια έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να εκδώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την απαιτούμενη βεβαίωση.

Σύμφωνα με το Ν.4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού που να δηλώνεται πως στο ακίνητο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δηλωθεί ή εξαιρούνται από το παραπάνω νόμο. Πιο απλά, ο παραπάνω νόμος αναφέρει πως σε κάθε συμβόλαιο ή σύσταση ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση νομιμότητας που εκδίδεται από μηχανικό με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Περισσότερα…

Εξοικονομώ κατ οίκον

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ» Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες
προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας
χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Περισσότερα…

Άδειες Δόμησης

adeies-domisis

Η Arxis Constructions αναλαμβάνει την έκδοση αδειών δόμησης καθώς και την σύνταξη κάθε μελέτης οικοδομικού έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Περισσότερα…

Copyright © 2014 Arxis constructions

Design and Hosting by web+.