Βεβαίωση μηχανικού

vevaiosi

H Arxis Constructions στελεχώνεται από άρτια έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να εκδώσει με απόλυτη αξιοπιστία και ευθύνη την απαιτούμενη βεβαίωση.

Σύμφωνα με το Ν.4178/2013 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού που να δηλώνεται πως στο ακίνητο δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δηλωθεί ή εξαιρούνται από το παραπάνω νόμο. Πιο απλά, ο παραπάνω νόμος αναφέρει πως σε κάθε συμβόλαιο ή σύσταση ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση νομιμότητας που εκδίδεται από μηχανικό με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι βεβαιώσεις ακινήτων εκδίδονται άμεσα από τους μηχανικούς μας, οι οποίοι αναλαμβάνουν και τη συγκέντρωση και σύνταξη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εγγράφων και σχεδίων όταν αυτά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση με τον μοναδικό αριθμό του ακινήτου.


Δικαιολογητικά:

α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Αναλαμβάνουμε ΑΜΕΣΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ την Έκδοση Βεβαιώσεων Ακινήτων του Ν.4178/2013.

Επικοινωνήστε μαζί μας, οποιαδήποτε στιγμή, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία, να λύσουμε τις απορίες σας αλλά και να σας γνωρίσουμε από κοντά.

  • Hits: 11979