Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4178/13

taktopoiisi-authaireton-2

Έχετε αυθαίρετη κατασκευή, ή αυθαίρετη χρήση στο ακίνητό σας?

Υπάρχει λύση!

Η Arxis Constructions διαθέτει μηχανικούς με γνώσεις και εμπειρία στην διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για το ακίνητο σας. Ο νόμος 4178/2013 είναι ο νέος νόμος για την αυθαίρετη δόμηση και δίνει την δυνατότητα τακτοποίησης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης οριστικά ή για τα επόμενα 30 χρόνια ανάλογα με την χρήση του ακινήτου και τον χρόνο πραγματοποίησης της αυθαιρεσίας.


Με την υπαγωγή στον Ν.4178/2013 και μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή και του σχετικού παραβόλου αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κάθε κύρωσης, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, αναλόγως της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής. Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 είτε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.

Τακτοποίηση Αυθαιρεσιών από την Arxis Constructions γρήγορα και υπεύθυνα σε 3 βήματα
puzzle-1

Πραγματοποιούμε Πολεοδομικό Έλεγχο στο ακίνητο για την καταγραφή τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών. χρήσεων.

puzzle-2

Συντάσουμε τα απαραίτητα κατά περίπτωση σχέδια, συλλέγουμε τα δικαιολογητικά - έγγραφα που απαιτούνται.

puzzle-3 Υποβάλλουμε το σύνολο των σχεδίων – εγγράφων στο ΥΠΕΚΑ μέσω του Ηλετρονικού συστήματος του ΤΕΕ.

Τακτοποιώντας το ακίνητο σας, κατοχυρώνετε και αξιοποιείτε την περιοουσίας σας!

Συχνές Ερωτήσεις για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
[widgetkit id=16]

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το δικό σας ακίνητο Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η Arxis Constructions διαθέτει μηχανικούς με γνώσεις και εμπειρία στην διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για το ακίνητο σας.

  • Hits: 37375