Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

pistopoiitiko
Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και ενοικίασης τέθηκε σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία, βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.

Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ

Η αμοιβή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης καθορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ Ενεργειακού Επιθεωρητή και Ιδιοκτήτη.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
  1. Στοιχεία Ιδιοκτήτη: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ
  2. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή Δήλωση και κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας κτηματολογίου για περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο
  3. Φύλλο συντήρησης λέβητα
  4. Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά.
  5. Κάτοψη του ακινήτου & Τοπογραφικό Διάγραμμα
  6. Αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης θερμομόνωσης
  7. Αποδεικτικό τακτοποίησης αυθαιρέτου ή ημιυπαίθριου.
Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις

[widgetkit id=17]

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το δικό σας ακίνητο Επικοινωνήστε μαζί μας!

  • Hits: 12947