Πως υπολογίζεται το παράβολο;

Το ύψος του αρχικού παραβόλου κυμαίνεται από 500€ έως 6.000€, ανάλογα με την επικρατούσα χρήση και επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής/χρήσης.

Για πρώτη και μοναδική κατοικία έως 100μ2 παράβολο 500€
  Από 100 έως 200μ2 παράβολο 1000€
Άλλες Χρήσεις έως 50μ2 παράβολο 500€
  Από 50 έως 100μ2 παράβολο 1.000€
  Από 100 έως 1000μ2 παράβολο 2.000€
  Από 1000 έως 2000μ2 παράβολο 4.000€
  Από 2000 έως 5000μ2 παράβολο 8.000€
  >5000μ2 παράβολο 10.000€