Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή;

Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή διαφέρουν κατά περίπτωση και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τον Μηχανικό μέσω του Ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ

Τα δικαιογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Αίτηση
  • Υπέυθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη με τα στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου, τον αριθμό οικοδομικής αδείας, το εμβαδόν και την χρήση της αυθαίρετης κατασκευής καθώς και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
  • Δήλωση Ε-9 του ιδιοκτήτη, στην οποία αναγράφεται το ακίνητο
  • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού
  • Φωτογραφίες
  • Σχέδια όπως, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη και τομή της αυθαίρετης κατασκευής
  • Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης
  • Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας κατά περίπτωση
  • Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου
  • Παράβολο υπερ του Ελληνικού Δημοσίου