Ανακαινίσεις – Κατασκευές με το κλειδί στο χέρι

anakainisi

Η Arxis Constructions αναλαμβάνει την ανακαίνιση της υπάρχουσας κατοικίας, καταστήματος ή επαγγελματικού χώρου δίνοντας συγκεκριμένη ταυτότητα και χαρακτήρα σε κάθε έργο.


Η αναδιάταξη των χώρων, η επιλογή και ο συνδυασμός χρωμάτων και υλικών, ο τρόπος φωτισμού, σε συνδυασμό με τις επιθυμίες και ανάγκες του κάθε πελάτη είναι ο τρόπος προσέγγισης κάθε έργου. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες σχεδιαστικές μεθόδους με την χρήση φωτορεαλιστικών απεικονίσεων. Υλοποιούμε στην πράξη την αρχιτεκτονική πρόταση με την χρήση πιστοποιημένων υλικών και με την συνεργασία έμπειρων και αξιόπιστων συνεργείων, τηρώντας κατά γράμμα τις τεχνικές προδιαγραφές, τον συμφωνημένο προϋπολογισμό μέσα στον απαιτούμενο χρόνο. Αναβαθμίζουμε λειτουργικά και αισθητικά τους χώρους σας και δίνουμε υπεραξία στην ιδιοκτησία ή στο κατάστημα σας!

anakainiseis

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Σωστή και πιστή αποτύπωση του υπάρχοντος χώρου πριν και μετά την κατασκευή 
 • Σχεδιαστική πρόταση σε 3D με την χρήση φωτορεαλισμού.
 • Αναλυτικό προϋπολογισμό και τεχνική περιγραφή εργασιών.
 • Λήψη άδειας δόμησης όπου απαιτείται.
 • Κατασκευή βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από συνεργεία πιστοποιημένων υπεργολάβων.
 • Χρήση πιστοποιημένων υλικών από αξιόπιστες εταιρείες –συνεργάτες. 
 • Καθημερινή επιστασία επί τόπου του έργου από μηχανικό της εταιρείας, σε κάθε φάση του έργου.
 • Λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγείας και τήρηση ημερολόγιου έργου
 • Ασφαλιστική κάλυψη εργατοτεχνικού προσωπικού.
 • Υποβολή καταστάσεων εργατοτεχνικού προσωπικού (Α.Π.Δ) και πληρωμή αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που απαιτούνται στις εταιρείες κοινής ωφέλειας και δημοσίου για την ολοκλήρωση και την λειτουργία του έργου.

Arxis ανακαίνιση σε 3 βήματα

Μας καλείται για δωρεάν αυτοψία στον χώρο σας.

puzzle-1   Μελετούμε τις ανάγκες σας, την ιδιαιτερότητα του έργου, τους οικονομικούς πόρους που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του, θέτοντας τις απαραίτητες βάσεις εκκίνησης.
puzzle-2   Σχεδιάζουμε την βέλτιστη αρχιτεκτονική διαρρύθμιση χρησιμοποιώντας σύγχρονες σχεδιαστικές μεθόδους,  εφαρμόζοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών μας και των συνεργαζόμενων κατά περίπτωση μηχανικών άλλων ειδικοτήτων.
     
puzzle-3   Κατασκευάζουμε με την χρήση πιστοποιημένων υλικών από πιστοποιημένα και καταρτισμένα συνεργεία με την καθημερινή παρακολούθηση –επίβλεψη του έργου, τηρώντας πιστά τον προϋπολογισμό χωρίς επιπλέον χρεώσεις στους συμφωνηθέντες χρόνους.