Ανακαινίσεις – Κατασκευές με το κλειδί στο χέρι

anakainisi

Η Arxis Constructions αναλαμβάνει την ανακαίνιση της υπάρχουσας κατοικίας, καταστήματος ή επαγγελματικού χώρου δίνοντας συγκεκριμένη ταυτότητα και χαρακτήρα σε κάθε έργο.

Read more: Ανακαινίσεις – Κατασκευές με το κλειδί στο χέρι

Τι πρέπει να κάνω αν επιθυμώ την ένταξή στις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων;

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός κάνει αυτοψία, αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το«προσωρινό πρόστιμο». Ανάλογα με τη θέληση του πολίτη για το χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης της ρύθμισης, οι περαιτέρω ενέργειες περιγράφονται στη «∆ιαδικασία ένταξης στη ρύθμιση».

Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που πρέπει να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου, την τιμή ζώνης, συντελεστή 15%, την ύπαρξη ή όχι οικοδομική άδειας, τη θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου, το είδος της χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), τον τύπο της πολεοδομικής παράβασης (κατ’επέκταση ή/ και καθ’ύψος υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/ και οικοδομικής γραμμής), την αλλαγή ως προς την χρήση της πολεοδομικής άδειας και λοιπές παραβάσεις.


Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το δικό σας ακίνητο Επικοινωνήστε μαζί μας!
Η ARXIS CONSTRUCTIONS διαθέτει μηχανικούς με γνώσεις και εμπειρία στην διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων και μπορεί να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για το ακίνητο σας.