ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑRXIS CONSTRUCTIONS

  1. Tα έργα μελετούν και επιβλέπουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί.
  2. Δίνουμε Γραπτή Οικονομική Προσφορά για κάθε εργασία.
  3. Συντάσσουμε Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων με τις Προδιαγραφές των εργασιών.
  4. Παρέχουμε Υψηλή ποιότητα κατασκευής μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.
  5. Χρησιμοποιούμε Πιστοποιημένα υλικά.
  6. Η Εφαρμογή γίνεται από Απολύτως εξειδικευμένα συνεργεία.
  7. Ολοκληρώνουμε στους συμφωνημένους χρόνους.
  8. Δίνουμε γραπτή Εγγύηση με υπογραφή Μηχανικού για τα έργα μας.
  9. Είμαστε κοντά σας και σας υποστηρίζουμε και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

H Αrxis Constructions διαθέτει Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων με ειδίκευση στην Μελέτη και Κατασκευή ιδιωτικών έργων.

Έχουμε την γνώση, την ικανότητα και την εμπειρία να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε με συνέπεια και αξιοπιστία κάθε ζήτημα που αφορά την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών έργων.
  • Hits: 2909