ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΣ. ΚΑΜΠΟΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π

O Γιώργος Ισ. Καμπόλης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός μέλος του Τ.Ε.Ε. (Α.Μ. 121081).
Αποφόιτησε το 2009 από την Σχολή Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου .
Έχει εργασθεί σε Τεχνικές Εταιρείες με αντικείμενο την ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, την κατασκευή υποσταθμών μέσης και υψηλής τάσης καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.