ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΣ. ΚΑΜΠΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Αφροδίτη Ισ. Καμπόλη είναι Πολιτικός Δομικών Έργων μέλος της ΕΤΕΜ (Α.Μ.29923).
Αποφοίτησε το 2002 από το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι Πειραιά. Έχει εργασθεί σε Τεχνικά Γραφεία με αντικείμενο την έκδοση Αδειών Δόμησης, τις Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων και διαθέτει εμπειρία σε Πολεοδομικά θέματα.