Φυτεμένο Δώμα Οφέλη

Κερδίστε m2 φυτεύοντας την ταράτσα σας! Ταράτσα Χώρος Ζωής! 

fitemenodoma2 

Τα δώματα, οι γνωστές σε όλους ταράτσες εδώ και πολύ καιρό δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές συνθήκες αλλά αποτελούν σπουδαίο αισθητικό και λειτουργικό μέρος των κτηρίων. Όση ιδιαίτερη γοητεία έχουν οι κεραμοσκεπές τόσο ελκυστικές είναι και οι οριζόντιες ανοιχτές επιφάνειες των δωμάτων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαλάρωση και ψυχαγωγία. Σ’ αυτές μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν αληθινό κήπο, να τις εκμεταλλευτούμε ως χώρο αναψυχής. Ότι και ν’ αποφασίσουμε αποτελούν επιπρόσθετες χρήσιμες επιφάνειες.

Ο νέος οικοδομικός κανονισμός (ΝΟΚ) ευνοεί την δημιουργία φυτεμένων δωμάτων δίνοντας ως κίνητρο την δυνατότητα δημιουργίας χώρων κυρίας χρήσεως έως 35μ2 (επιπλέον του συντελεστή δόμησης), συνδυάζοντας τα και με υδάτινα στοιχεία και πέργκολες.

Τι είναι το φυτεμένο δώμα

Φυτεμένο δώμα ή ευρύτερα γνωστό ως πράσινη στέγη ή green roof, χαρακτηρίζεται η διαστρωμένη δομημένη επιφάνεια στο ανώτερο επίπεδο ενός κτιρίου που έχει φυσικό ή εμπλουτισμένο χώμα και βλάστηση ή υδάτινες επιφάνειες σε συνδυασμό μαζί τους.

fitemenodoma

Τα οφέλη από το φυτεμένο δώμα

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία του φυτεμένου δώματος είναι πολλά και αφορούν το κτίριο, τους κατοίκους του, αλλά και το περιβάλλον:

• Ενεργειακά Οφέλη

Το φυτεμένο δώμα είναι και ένα φυσικό μέσο θερμομόνωσης. Η εξοικονόμηση σε ενέργεια κλιματιστικού ενός κτιρίου με φύτευση στην οροφή του μπορεί να φτάσει μέχρι και 25% κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και 50%.

• Περιβαλλοντικά Οφέλη

Το φυτεμένο δώμα συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια και τη σκόνη και κάνει το μικροκλίμα της γειτονιάς πιο υγιεινό, καθώς στη φυλλική επιφάνεια των φυτών κατακρατούνται σωματίδια σκόνης και άλλων ρυπογόνων στοιχείων. Απορροφά, αντί να αντανακλά το θόρυβο και την ηλιακή ακτινοβολία, αμβλύνοντας το φαινόμενο τους λεγόμενης «αστικής νησίδας θερμότητας». Επιπλέον, μέσω τους φωτοσύνθεσης, τα φυτά στην ταράτσα μπορούν να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα από τα αυτοκίνητα ή τους βιομηχανίες και να παράγουν οξυγόνο.

• Τεχνοοικονομικά Οφέλη

Οι σωστά κατασκευασμένοι ταρατσόκηποι μπορούν να κρατήσουν το βρόχινο νερό σε μεγάλο ποσοστό και να εμποδίσουν φαινόμενα πλημμυρών από ραγδαίες καταιγίδες. Επιπλέον, συντελούν στην μείωση τους φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών και αύξηση τους διάρκειας ζωής τους καθώς την προστατεύει από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές διαφορές.

• Αισθητικά και Λειτουργικά Οφέλη

Η δημιουργία φυτεμένων δωμάτων στα κτίρια κα η μετατροπή ενός ‘’νεκρού’’ χώρου όπως η ταράτσα σε χώρο ζωής, συντελεί στην άνοδο της αξίας τους λόγω αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης. Αξιοποιούν τον μέχρι τώρα αχρησιμοποίητο χώρο και αποτελούν ένα νέο χώρο χαλάρωσης, ξεκούρασης και αναψυχής.

 fitemenodoma1

Τύποι Φυτεμένων Δωμάτων

Οι τύποι Φυτεμένων Δωμάτων είναι:

1. Εκτατικός τύπος (extensive green roof)ektatikostipos

O εκτατικός τύπος οργανώνεται σε πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση με ελαφρύ υπόστρωμα
ανάπτυξης φυτών ύψους 10 έως 15εκ. το οποίο μαζί με το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα, για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το φορτίο κυμαίνεται από 70 ως 140 kg/m2 κορεσμένο, και το ριζικό σύστημα των φυτών είναι επιφανειακό. Το περιορισμένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο της επιτρέπει την εγκατάστασή της σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή με κλίση έως και 45°. Σε κλίσεις άνω των 20° είναι απαραίτητη η πρόσθετη χρήση κυψελών ή στοιχείων συγκράτησης του υποστρώματος.

Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαμηλής βλάστησης, όπως φυτικοί τάπητες, αγριολούλουδα και φυτά εδαφοκάλυψης. O εκτατικός τύπος είναι ο πιο ενδεδειγμένος για τη βιοκλιματική εφαρμογή σε υφιστάμενα κτήρια. Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε επίπεδο ενεργειακής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη η φυτοκάλυψη της επιφανείας των στεγών/δωμάτων σε ποσοστό 95%.

2. Ημιεντατικός τύπος (semi-intensive green roof)

semiintensive

Αποτελείται από σύστημα υποδομής και ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 10 έως 25εκ., με κορεσμένο φορτίο 120-250 kg/m2. Είναι ο ενδιάμεσος τύπος εντατικού και εκτατικού τύπου, εφαρμόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και απαιτεί συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Η ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει φυσικούς τάπητες, χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς/μεσαίους θάμνους.

3. Εντατικός τύπος (intensive green roof)

intensive green roof

Συνίσταται στη δημιουργία ενός κήπου, με σύστημα υποδομής και υπόστρωμα ανάπτυξης ύψους 15 έως 150 εκ. και κορεσμένο φορτίο τουλάχιστον 250 kg/m2. Η πράσινη στέγη-φυτεμένο δώμα εντατικού τύπου απαιτεί τακτική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ.) και περιλαμβάνει ποικιλία φυτών, μικρών δένδρων και θάμνων.

Ο εντατικός τύπος φυτεμένου δώματος μπορεί να υποστηρίξει κατασκευές όπως μονοπάτια, στοιχεία νερού, συστήματα σκίασης κοκ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση εντατικού τύπου σε υφιστάμενα κτήρια είναι η εκπόνηση στατικής μελέτης.

Στοιχεία Φυτεμένου Δώματος

Η τυπική τομή υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης φαίνεται παρακάτω:

tomisistimatos

Οι στρώσεις είναι:

• Διαχωριστική μεμβράνη

• Μεμβράνη αντιριζικής προστασίας

• Υπόστρωμα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας

• Αποστραγγιστική αποθηκευτική στρώση

• Διηθητικό φύλλο συγκράτησης υποστρώματος ανάπτυξης

• Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

• Βλάστηση

Απαιτήσεις Κατασκευής - Προδιαγραφές

Ο κρίσιμος παράγοντας στην απόφαση της δυνατότητας κατασκευής πράσινου δώματος/στέγης στην οροφή ενός κτηρίου και της επιλογής του τύπου του πράσινου δώματος που θα κατασκευαστεί είναι η Στατική Αντοχή - Επάρκεια του κτηρίου.

Στα υφιστάμενα κτήρια το συνολικό φορτίο των κατασκευών πράσινου δώματος, όπως το φορτίο του συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος στέγης, η βλάστηση και οποιοδήποτε δομικό στοιχείο δε θα πρέπει να ξεπεράσει το υπολογισμένο φορτίο ή φορτίο επικάλυψης που προβλέπεται από τη στατική μελέτη. Ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης φορτίου φυτεμένου δώματος, οι υφιστάμενες στρώσεις θα πρέπει να έχουν πυκνότητα τέτοια ώστε να αποφευχθεί συμπίεσή τους.

Στα νέα κτήρια, κατά τον υπολογισμό της στατικής αντοχής τους, το φορτίο που προκύπτει από την κατασκευή του φυτεμένου δώματος/στέγης υπολογίζεται στα φορτία του κτηρίου. Ο υπολογισμός φορτίων των συστημάτων υποδομής φυτεμένου δώματος / στέγης, (σύστημα υποδομής, υποστρώματα ανάπτυξης) πρέπει να γίνεται σε συνθήκες κορεσμού όπως καθορίζεται από τα αντίστοιχα διεθνή Πρότυπα.

Σημαντικός είναι ο υπολογισμός και των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση στον εντατικό τύπο και ενδέχεται να εφαρμοστούν, όπως οι διάδρομοι κίνησης, τα δάπεδα, τα συστήματα σκίασης, τα στοιχεία νερού κλπ. τα οποία πρέπει να συνεκτιμηθούν. Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που έχουν σχέση με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένο το δώμα / στέγη και τις συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια του. Αυτές οι συνθήκες έχουν σχέση με την καταλληλότητα όλων των στρώσεων και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του δώματος / στέγης και την μέθοδο η οποία θα ακολουθηθεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κάθετες απολήξεις της στέγης / δώματος (εξαερισμοί, κλπ) και στις θέσεις των Η/Μ μονάδων οι οποίες θα πρέπει να διαχωριστούν από τις περιοχές φύτευσης σε υφιστάμενα κτήρια και να είναι προσβάσιμες για τεχνικό έλεγχο και συντήρηση.

Τέλος, προτείνεται η χρήση συμπληρωματικών υλικών υδροτεχνολογίας όπως σχάρες εισόδου, κανάλια απορροής κτλ, ως αναγκαία σε τεχνικά απαιτητικά σημεία όπως πλησίον απόληξης κλιμακοστασίων, δωμάτων, εισόδων και ανοιγμάτων, για την καλύτερη απορροή των όμβριων και την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των φυτεμένων δωμάτων.

Επικοινωνήστε με την Αrxis Constructions στο 210 2472413 ή με την Φόρμα Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

 

  • Hits: 82752